.::Yaren Yardım Gönülleri Derneği::.İskenderun
Anasayfa Projelerimiz İhtiyaçlar Haber Arşivi Yetim Foto Galeri Video Hakkımızda

Yetim

 

 

BYR YETYM SPONSORLUK BEDELY 100 TL.

 

YETÎM

Kur´ân-y kerîmde meâlen buyruldu ki:

Yetimlere bâli? olduklary zaman mallaryny verin. Helâli harâma de?i?meyin. Kendi mallarynyza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtyr. (Nisâ sûresi: 2)

Yetimlerin mallaryny zulmen (haksyz olarak) yiyenler, karynlaryna ancak bir ate? yerler ve yakynda alevli ate?e girecekler. (Nisâ sûresi: 10)

Yetimin malyna da yakla?mayyn. Ancak bülu? (ergenlik) ça?yna ula?yp rü?dü (malyny dînin ve aklyn uygun gördü?ü yerlerde kullandy?y) görülünceye kadar en güzel ?ekilde (malyny koruyup ço?altmak için) yakla?abilirsiniz. Bir de ahdi (yapylan sözle?meyi) yerine getirin. Çünkü verdi?i sözden cayan (kyyâmet günü) sorumludur. (Ysrâ sûresi: 34)

H.z MUHAMMED (sav) ?öyle buyuruyor:

Kim ?efkat ve merhametle bir yetimin ba?yny ok?arsa, elinin dokundu?u tüyler sayysynca sevâb alyr. (Hadîs-i ?erîf-Ahmed bin Hanbel ve Taberânî)

Müslüman evlerinin en hayyrlysy içinde kendisine iyi muâmele yapylan yetimin bulundu?u evdir. Müslüman evlerinin en kötüsü de kendisine haksyzlyk yapylan yetimin bulundu?u evdir. (Hadîs-i ?erîf-Ybn-i Mâce)

Ylâhî! Ben iki zayyfyn, yetim ile kadynyn haklaryna tecâvüz etmeyi yasaklyyorum. (Hadîs-i ?erîf-Nesâî))

Dul ve yetimlerin ihtiyâcyna ko?an, Allah yolunda cihâd edenlerle, gündüzün oruç tutup geceyi ibâdetle geçiren gibidir. (Hadîs-i ?erîf-Buhârî)

Yetîmi kendine yakyn tut. Ba?yny elinle ok?a ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan kalbin yumu?ar ve hâcetin (ihtiyâcyn) görülür. (Hadîs-i ?erîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)


Sizlerin yardym ve destekleri ile yetimlerin, o Peygamber(sav)’in emanetlerinin gyda ve giysi ihtiyaçlary kar?ylanyyor…

SU KUYUSU

Sizlerden gelen yardymlarla ÇAD’ta 2, SOMALY’de ise 1 tane su kuyusu açtyrdyk.

Acil ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açtyrmaya devam edece?iz.

Bu konuda yardym ve desteklerinizi bekliyoruz…

Bu Sayfa 4440 kez görüntülenmiştir.

YARENDER ARŞİV